Zmluvy, faktúry, objednávky

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č.546/2010.

V zmysle ustanovení § 8d ods.6 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov uvádzame odkaz na Register OPK.

www.ropk.sk