Detský domov "Dlaň" v Medzilaborciach

Centrum pre deti a rodiny so sídlom v Medzilaborciach bolo zriadené 1. januára 2006.

Detský domov je prostredie vytvorené za účelom vykonávania rozhodnutia súdu o nariadenej ústavnej starostlivosti a predbežného opatrenia.

Hlavným cieĺom je dočasne nahradiť deťom ich prirodzené rodinné prostredie.

Kapacita je 80 miest určených pre deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou.

Deti sú vychovávané v štyroch samostatnych skupinách a v troch  špecializovaných skupinách určených pre maloletých bez sprievodu. Súčasťou detského domova je aj sieť profesionálnych rodín. Vo všetkých samostatných skupinách sa uplatňuje forma rodinnej výchovy.