Ochranárik

V rámci národných osláv dňa „Tiesňovej linky volania 112" zorganizoval odbor krízového riadenia Okresného úradu Medzilaborce vyhodnotenie okresného kola výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany" na tému Záchranár civilnej ochrany – môj kamarát, so zameraním na pomoc pri povodiach. Naše deti obsadili 1. a 2. miesto v kategórii detské domovy. Zároveň so svojim „Ochranárikom" získali 1. miesto v národnom kole. Ceny si boli prevziať v krásnom kaštieli v Bytči. Z výhry sa tešili deti i vychovávatelia.

CMSimple plugin: Gallery Collection Image Album
© simpleSolutions