História a súčasnosť

1.7.2006 - zriadenie Detského domova Medzilaborce ako dôsledok  transformácie internátnej  špeciálnej základnej školy  Medzilaborce (Kapacita: 80, počet samostatných skupín: 8).

1.1.2009 - premenovaný na Detský domov Centrum detí Medzilaborce (Kapacita: 80, počet samostatných skupín: 8, profesionálny rodič: 1).

1.1.2011 - vytvorená samostatná skupina pre mladých dospelých a špecializovaná skupina pre maloletých bez sprievodu pre dievčatá (Kapacita: 80, počet samostatných skupín: 5, skupina mladých dospelých: 1, špecializovaná skupina pre maloletých bez sprievodu dievčatá: 1).

1.8.2013 - zmena zriaďovateľa z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Prešov na Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny Bratislava.

1.10.2013 - vytvorená špecializovaná skupina pre maloletých bez sprievodu chlapci. (Kapacita: 80, počet samostatných skupín: 5, špecializovaná skupina pre maloletých bez sprievodu: 2, profesionálny rodič: 6).

1.1.2014 - vytvorená druhá špecializovaná skupina pre maloletých bez sprievodu chlapci (Kapacita: 80, samostatné skupiny: 4, špecializovaná skupina pre maloletých bez sprievodu: 3, profesionálny rodič: 7).

1.4.2014 - zmena názvu a loga zariadenia na Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ.

2015 - tri samostatné skupiny sú umiestnené v budove 367/1 na ulici Kpt. Nálepku, tri špecializované skupiny – MbS sú v budove 368/3 na ulici Kpt. Nálepku a jedna samostatná skupina je umiestnená v rodinnom dome na ulici Dobrianského.

2016 – detský domov má kapacitu 80 miest. Máme zriadené 4 samostatné skupiny, 3 špecializované skupiny - maloletí bez sprievodu a sieť profesionálnych rodín. Vo všetkých samostatných skupinách sa uplatňujú formy rodinnej výchovy. V samostatnej skupine sa starostlivosť poskytuje najviac 10 deťom. Starostlivosť v jednej samostatnej skupine sa zabezpečuje tromi vychovávateľmi a dvomi pomocnými vychovávateľmi. Každá samostatná skupina hospodári samostatne a snažíme sa, aby život v nej prebiehal ako v normálne  fungujúcej rodine.